Daftar Kata Dengan Awalan b

Bahasa Percakapan
ragam bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-hari
Bahasa Peringkat Tinggi
bahasa yang dirancang sedemikian rupa sehingga program...
Bahasa Pers
ragam bahasa yang digunakan oleh wartawan yang memiliki...
Bahasa Persatuan
bahasa yang digunakan dalam masyarakat bahasa yang...
Bahasa Program
metode terarah dalam penulisan sejumlah instruksi,...
Bahasa Prokem
ragam bahasa dengan leksikon tertentu digunakan oleh...
Bahasa Purba
bahasa hipotetis yang dianggap menurunkan beberapa...
Bahasa Rakitan
suatu susunan yang mewakili sandi komputer yang dapat...
Bahasa Remaja
bahasa prokem
Bahasa Resmi
bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi, seperti...
Bahasa Roh
karunia Roh Kudus yang memuji Allah di dalam doa dengan...
Bahasa Santai
bahasa yang digunakan dalam situasi yang bersifat...
Bahasa Sasaran
bahasa yang menjadi medium suatu amanat yang berasal...
Bahasa Satem
bahasa dari keluarga Indo-Eropa yang dalam perkembangan...
Bahasa Sehari-Hari
bahasa percakapan
Bahasa Semu
bahasa kiasan yang menyiratkan makna tersembunyi yang...
Bahasa Sintetis
tipe bahasa yang hubungan sintaktisnya diungkapkan...
Bahasa Slang
ragam bahasa nonbaku dipakai oleh kelompok sosial...
Bahasa Sopan Santun
ragam bahasa yang dipakai dalam situasi sosial yang...
Bahasa Standar
(ragam) bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi...
Bahasa Sulung
perkataan anak kecil ketika mulai dapat bercakap-cakap
Bahasa Sumber
bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain
Bahasa Tarzan
bahasa yang digunakan di antara orang-orang yang...
Bahasa Tulis
ragam bahasa baku yang digunakan sebagai sarana...
Bahasa Tutur
bahasa lisan
Bahasa Umum
bagian khazanah leksikal, gramatikal, dan stilistis...
Bahasa Vokalis
tipe bahasa yang dalam fonotaktiknya mengharuskan...
Bahasan
yang dibahas
Bahasawan
orang yang memiliki atau menguasai secara penuh suatu...
Bahaya
yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana,...
Bahaya Api
yang mungkin menimbulkan kebakaran
Bahaya Kebakaran
bahaya api
Bahaya Kelaparan
yang mendatangkan kelaparan
Bahaya Laten
bahaya tersembunyi yang terus-menerus mengancam
Bahaya Maut
yang dapat menyebabkan mati atau mendatangkan kematian
Bahenol
montok dan menggairahkan
Baheula
dahulu kala; kuno
Bahimiah
bersifat kebinatangan (dikatakan kepada orang yang...
Bahkan
kata penghubung bagian kalimat dengan bagian yang lain...
Bahrulhayat
laut kehidupan
Bahtera
perahu; kapal
Bahtera Hidup
gelombang hidup; kehidupan
Bahu
pundak (antara leher dan pangkal lengan)
Bahu Baju
bagian atas dari baju (yang menutupi bahu)
Bahu Guna
berfaedah sekali
Bahu Pada
berkaki banyak
Bahu-Membahu
tolong-menolong; gotong-royong; bersama-sama (berjuang dsb)
Bahuku
retribusi yang harus dibayar karena mengambil hasil...
Bahwa
kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian...
Bahwasanya
kata penghubung yang digunakan untuk menguatkan isi atau...
Baiat
pelantikan secara resmi; pengangkatan; pengukuhan
Baid
jauh
Baiduri
batu permata yang berwarna dan banyak macamnya seperti...
Baiduri Betul
baiduri yang warnanya kelihatan (seakan-akan) berubah-ubah
Baiduri Bulan
baiduri yang warnanya agak gelap
Baiduri Pandan
baiduri yang hijau warnanya
Baiduri Sepah
baiduri yang mempunyai ukiran akar atau kayu
Baiduri Yaman
baiduri yang kuning warnanya
Baik
(untuk menyatakan) entah ... entah ...
Baik Hati
berbudi baik
Baik-Baik
hati-hati
Bain
nyata
Bainah
bukti yang nyata
Bais
tenaga pendorong dalam hati manusia yang diperlukan...
Bait
satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa...
Baitulharam
bangunan yang ditetapkan oleh Allah menjadi kiblat umat...
Baitullah
Baitulharam
Baitulmakdis
Baitulmukadas
Baitulmakmur
tempat yang dilalui Nabi Muhammad saw. pada malam Isra...
Baitulmal
tempat penyimpanan harta benda; rumah perbendaharaan
Baitulmukadas
nama masjid yang terkenal yang menjadi tempat...
Baitulmukadis
Baitulmukadas
Baja
logam yang keras
Baja Beton
baja khusus yang digunakan untuk konstruksi beton
Baja Kandang
pupuk dari tahi lembu (kuda, kerbau, dsb)
Bajaj
kendaraan umum bermotor, beroda tiga (untuk dua atau...
Bajak
perkakas pertanian yang terbuat dari kayu atau besi...
Bajak Laut
penyamun atau pengacau di laut atau di dekat pantai; perompak
Bajak Singkat
pengolah tanah utama yang terdiri atas bagian pemotong,...
Bajakan
hasil membajak tanah