Daftar Kata Dengan Awalan i

Ide
rancangan yang tersusun di dalam pikiran; gagasan; cita-cita
Ideal
sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau...
Idealis
orang yang bercita-cita tinggi
Idealisasi
penyesuaian dengan yang dicita-citakan atau yang dikehendaki
Idealisme
aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau...
Idealistis
berwatak seorang idealis; bersifat menuju cita-cita
Idem
sama dengan yang disebutkan di atas atau di muka
Identifikasi
tanda kenal diri; bukti diri
Identik
sama benar; tidak berbeda sedikit pun
Identitas
ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri
Ideofon
ungkapan yang sering tidak lazim atau tidak teratur...
Ideograf
lambang atau simbol yang merupakan gambaran pikiran atau...
Ideografi
gambaran gagasan atau pikiran dalam bentuk lambang
Ideografis
bersifat atau berkenaan dengan lambang
Ideogram
tanda grafis yang dipakai untuk menggambarkan bagian...
Ideologi
kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat...
Ideologi Politik
sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan...
Ideologis
menyangkut atau berkenaan dengan ideologi
Idep
bulu mata
Idiil
bersangkutan dengan gagasan dasar bernegara atau...
Idiolek
keseluruhan ciri perseorangan dalam berbahasa
Idiom
konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan...
Idiomatis
menyangkut idiom; secara idiom
Idiomatologi
sistem dan penyelidikan mengenai kecenderungan khusus...
Idiosi
ketololan; kebodohan
Idiosinkrasi
sifat, keadaan, atau hal yang menyebabkan sesuatu...
Idiot
taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah...
Idola
orang, gambar, patung, dsb yang menjadi pujaan
Idrak
dalam keadaan merasakan, mencapai, mengetahui,...
Idu
tempat menampung ludah yang berwarna merah sisa kunyahan...
Iduladha
hari raya haji yang disertai dengan penyembelihan hewan...
Idulfitri
hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal...
Idulkurban
Iduladha
Ifah
pengekangan hawa nafsu; pertarakan
Ifrit
setan atau jin yang melakukan pekerjaan dengan cara tipu...
Iftar
hal berbuka puasa
Iftitah
permulaan; pembukaan
Iga
tulang yang pipih dan melengkung di bagian dada yang...
Iga Landung
tulang rusuk panjang
Iga Selungkang
tulang rusuk yang lima pasang (di bawah tulang rusuk...
Iga Wekas
tulang rusuk pendek
Igal
mengigal
Igau
berkata-kata tanpa disadari seperti pada waktu tidur...
Igau-Igauan
dalam keadaan mengigau; sudah bangun dari tidur tetapi...
Igauan
perkataan yang keluar sewaktu tidur
Iglo
rumah orang Eskimo yang dibuat dari bongkah es
Ih
kata seru untuk menyatakan heran (kecewa dsb)
Ihdad
menahan diri selama masa idah dari berhias dan memakai...
Ihram
meniatkan dan melakukan pekerjaan ihram untuk tujuan...
Ihsan
baik
Ihsanat
kebaikan; kebajikan
Ihsas
mengetahui sesuatu melalui salah satu pancaindra
Ihtiar
ikhtiar
Ihtifal
pertemuan silaturahmi (mempererat tali persahabatan); reuni
Ihtikar
penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan...
Ihtimal
menyuruh membawa kepada; menyerahkan perintah...
Ihwal
hal; perihal
Ijab
ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan...
Ijab Kabul
jual beli; kontrak-mengontrak
Ijab Nikah
pernikahan
Ijabat
perihal meluluskan (doa dsb); persetujuan
Ijajil
setan
Ijarah
perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa
Ijas
pohon pir
Ijazah
surat tanda tamat belajar; sijil
Ijbar
pemaksaan, seperti yang dilaksanakan terhadap pihak yang...
Ijeman
ijon
Ijmak
kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama...
Ijmak Ulama
kesesuaian pendapat para ulama (tentang suatu hukum dalam agama)
Ijmal
ringkasan; ikhtisar
Ijon
pembelian padi dsb sebelum masak dan diambil oleh...
Ijtihad
usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama...
Ijtimaiah
berkenaan dengan masyarakat
Ijtimak
saat berakhirnya bulan lalu dan munculnya bulan baru...
Ijuk
serabut (di pangkal pelepah) pada pohon enau
Ikab
hukuman; siksa
Ikal
berkeluk-keluk atau mengombak (tentang rambut)
Ikal Mayang
ikal seperti mayang mekar
Ikalan
hasil (cara) mengikal
Ikamah
panggilan atau seruan segera berdiri untuk salat (berjemaah)