Apa Artinya Taat

Taat

Senantiasa tunduk (kepada tuhan, pemerintah, dsb); patuh

Tidak berlaku curang; setia

Saleh; kuat beribadah