Apa Artinya X

X

Lihat sinar

Kesatuan yang tidak (belum) diketahui; bilangan khayal

Pengganti nama orang yang sedang dibicarakan walaupun nama orang tersebut sudah diketahui (untuk menjaga nama baiknya)

Pengganti nama orang atau sesuatu yang tidak (belum) diketahui nama sebenarnya

Lambang bilangan sepuluh angka romawi

(dengan huruf kapital bergaris atas) lambang bilangan 10.000 angka romawi

Huruf ke-24 abjad indonesia